Blog

SM systém – zdravie pre Váš chrbát

SM systém – zdravie pre Váš chrbát

Čo je SM systém?
SM systém je rehabilitačná metóda, ktorá sa skladá zo súboru cvikov so špeciálnymi lanami. Vďaka tomuto cvičeniu aktivujete špirálovité svalové reťazce, ktoré funkčne pôsobia na stabilizáciu a mobilizáciu chrbtice. Stabilita (pevnosť) a mobilita (pohyblivosť, pružnosť) sú dve vlastnosti chrbtice, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, a jedna bez druhej nemôže existovať.

História vzniku SM systému
Ide o komplexnú úspešnú liečebnú metódu, ktorú vyše 30 rokov vyvíjal a do klinickej praxe uviedol MUDr. Richard Smíšek (preto sa niekedy hovorí „Smíškova metóda“), ktorú ďalej rozvíja rad vyškolených špecialistov po celom svete. Napríklad v Nemecku je metóda doktora Smíška veľmi populárna.

S čím cvičiť?
Nevyhnutnou súčasťou cvičenia podľa tejto metódy je elastické SM systém lano, ktoré kladie odpor proti vykonávanému pohybu a my tak vykonávame koncentrickú aj excentrickú kontrakciu. Pokiaľ základné cviky bezpečne ovládate, môžete využiť balančnú podložku, ktorá je tiež súčasťou systému. Cvičenie hravo zvládne športovec aj nešportovec. Zacvičiť si tak môžu na jednej strane profesionálni športovci (napríklad bežci, futbalisti, cyklisti, hokejisti, tenisti, vzpierači, volejbalisti, zápasníci...), ale aj hobby milovníci športu, ale aj deti a tehotné ženy.

Pre koho je vhodné cvičenie?
Cvičenie SM systému je vhodné pre všetky vekové kategórie od detí od piatich rokov, cez dospelých, seniorov, tehotné, až po športovcov.
SM systém je vhodné začať cvičiť, ak chceme odstrániť svalové disbalancie, zlepšiť chybné držanie tela, korigovať pohyb či uvoľniť a regenerovať medzistavcové platničky. SM Systém funguje aj ako optimálne kondičné a naťahovacie cvičenie celého tela.

SM systém – zdravie pre Váš chrbát

SM systém môže slúžiť ako:
   Konzervatívna metóda liečby hernie disku
   Prevencia proti bolestiam chrbta a degeneratívnym zmenám na chrbtici
   Kompenzačné cvičenie jednostranného zaťaženia u športovcov
   Liečba skoliózy.
   Korekcia plochých nôh
   Zlepšenie stability a chôdze
   Uvoľnenie veľkých kĺbov a celej panvovej oblasti
   Rehabilitácia po výmene veľkých kĺbov či úrazoch (zväčšovanie kĺbovej pohyblivosti).

Princíp SM systému:
Pri správnom cvičení dochádza k aktivácii špirálovitých svalových reťazcov, ktoré obtáčajú trup smerom nahor a dochádza k tzv. trakcii (natiahnutiu/pretiahnutiu) chrbtice. Týmto pohybom sa zníži tlak na medzistavcové platničky, dôjde k oddialeniu stavcov od seba a vznikne tak dostatočný priestor na regeneráciu, výživu a liečbu medzistavcových platničiek.

Pokiaľ chcete začať cvičiť metódu SM systém a predchádzať tak bolesti a budúcim štrukturálnym poruchám či svalovým dysbalanciám, môžete využiť znalosti našich trénerov, ktorý sú certifikovanými inštruktormi tejto inovatívnej metódy. Viac o aplikovaní do praxe sa dozviete v ponuke služby SM SYSTÉM.