Blog

Sú skupinové cvičenia vhodné pre začiatočníkov?

V dnešnom fitnes priemysle poznáme desiatky rôznych foriem skupinových cvičení. Funkčný tréning, tabata, trx, kettlebells, kruhový tréning a mnoho ďalších. Formy týchto tréningov nám dajú vo väčšine oveľa viac zabrať ako klasický tréning na fitnes strojoch. Určite sú viac kondičnejšie či výživnejšie pre naše telo a dokážeme mať po nich blažené stavy v podobe endorfínov.

Pomer ceny skupinového tréningu a tréningu s osobným trénerom je približne 1:4. Z toho vyplýva, že veľa ľudí siaha hneď na začiatku po skupinových tréningoch a to aj napriek tomu aby mali osvojené aspoň základné pohybové vzorce. Tu prichádzame k problému či pri desiatich niekde aj pätnástich a viac cvičiacich dokáže jeden inštruktor ustriehnuť aspoň polovicu z nich aby dodržiavali správne vykonávanie techniky. Stačí, že v skupine sú dvaja či traja začiatočníci a inštruktor má o zábavu postarané… Ak mu záleží aby začiatočníci vykonávali dané cvičenia správnym spôsobom, tak najviac vyťažený bude on sám ukazovaním a dolaďovaním správnej techniky začiatočníkov, nehovoriac o tom, že aj medzi pokročilými sa nájdu niektorí , ktorí dané cviky nevedia správne precvičiť. Žiaľ, nájdu sa inštruktori, ktorí namiesto toho aby opravovali aspoň začiatočníkov , vykrikujú a povzbudzujú cvičencov k nadprirodzeným výkonom, čo má za následok pri nedodržaní správnej techniky negatívny vplyv na pohybový aparát v podobe neskorších bolestí kĺbov, kolien či chrbtice a s minimálnym precvičením svalových skupín, pre ktoré sú dané cviky určené. Drep (často využívaný na skupinovkách) je jedným zo základných cvikov, o ktorom si väčšina ľudí myslí, že ho ovláda bezproblémovo. Pri mojej sedem ročnej praxi osobného trénera a inštruktora vie správne technický drep vykonať približne jeden z desiatich začiatočníkov a to nebudem bližšie špecifikovať, prečo niektorí začiatočníci pre skrátenie a dysbalanciu svalov by drep na prvých hodinách nemali vykonávať vôbec. Netvrdím, že skupinový tréning je zlý, práve naopak je to výborná forma cvičenia, kde sa dokážete vyburcovať k oveľa lepším výkonom ako možno na individuálnom tréningu, ale pre tých, ktorí s cvičením začínajú sa správna technika dá v skupine ťažko naučiť. Práve tieto negatíva nás viedli k vytvoreniu skupinového programu pre začiatočníkov. Program trvá dva až tri mesiace, v ktorom spoločne v uzavretej skupine postupujeme od správneho dýchania, držania tela, základných cvikov, zvýšenia mobility, v začiatkoch s dvoma inštruktormi, ktorí si delia skupinu na polovicu. K tomu, pred začatím programu robíme každému individuálnu diagnostiku, stravovací plán či riešime zásady správneho držania tela. Viac o našich skupinovkách si môžete prečítať tu.

Najefektívnejšie odporúčanie pre vás od nás: Ak sa chcete zúčastňovať skupinových cvičení určite najlepšou investíciou v začiatkoch je trénovať pod individuálnym dohľadom osobného trénera, ktorý by mal byť zameraný na funkčnosť so skúsenosťami skupinových cvičení. Takýchto trénerov Vám ponúka aj naše zoskupenie GM training.